Leasecontract afkopen

Leasecontract overname en bijtelling, hoe zit dat precies?

Wanneer je in een auto van de zaak rijdt betaal je vaak een bijtelling. Tenzij je kunt bewijzen dat je in dat jaar niet boven de 500 privékilometers hebt gereden. Maar, kun je dan nog wat met de kosten die je aan jouw werkgever betaalt? Of ben je die gewoon kwijt? Voorbeelden van deze kosten zijn:

 • Voorgeschoten brandstofkosten.
 • De bijdrage die je moet betalen voor een duurdere versie van jouw leaseauto.
 • De kosten die je maakt om het leasecontract af te kopen of bij een leasecontract overname.

Zijn deze kosten aftrekbaar? Of heb je in dat geval gewoon pech? Zoals bij bijna elke belastingregeling is dit afhankelijk van de feiten en omstandigheden. In dit artikel zetten we de belangrijkste mogelijkheden voor je op een rij. Wij concentreren ons daarbij op de kosten van het leasecontract afkopen of een leasecontract.

De bijtelling

Rijd je in een leaseauto van de zaak, dan is er een grote kans dat jouw werkgever een bijtelling op jouw inkomen inhoudt. Deze bijtelling is ten minste 22% van de cataloguswaarde van jouw leaseauto, inclusief btw en bpm. Rijd je in een elektrische leaseauto, dan krijg je korting op deze bijtelling. Om je een duidelijk beeld te geven van wat dit voor jou kan betekenen leggen we het uit aan de hand van het volgende rekenvoorbeelden:

 • Voor een elektrische leaseauto uit 2022 krijg je bijvoorbeeld 6% korting over de eerste 35.000 euro van de cataloguswaarde. Per saldo betaal je dan 16 % (22% min 6%) over 35.000 euro en 22% over het bedrag dat daar bovenuit komt.
 • Bij een leaseauto van 50.000 euro inclusief btw en bpm is de bijtelling voor een ‘gewone’ auto dus 22% over 50.000 euro = 11.000 per jaar, bij een elektrische auto is dit 16% over 35.000 euro plus 22% over 15.000 euro, dus in totaal 8.900.

De bijtelling is een brutobedrag, want over dit bedrag houdt jouw werkgever loonbelasting in. In 2022 is deze loonbelasting 37,07% of 49,5%. Dat percentage is afhankelijk van jouw totale inkomen en jouw eigen aftrekposten zoals bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek. Als je wil weten wat je netto betaalt moet je de bijtelling vermenigvuldigen met het loonbelasting percentage.

Wil je weten wat de auto uit het hiervoor vermelde voorbeeld netto kost? Kijk dan naar jouw belastingtarief en pas dat op de bijtelling toe.

 

Leasecontract overname en bijtelling - Tabel

Leasecontract afkopen of leasecontract overname

Zoals hierboven omschreven, houdt jouw werkgever belasting in over het bedrag van de bijtelling. Dit zijn de loonheffingen die we hier voor het gemak ‘de loonbelasting’ noemen. Deze bijtelling mag jouw werkgever verminderen met de eigen bijdrage die jij voor het privégebruik van jouw leaseauto betaalt. Betaal jij geen bijtelling of betaal je geen eigen bijdrage? Dan valt er dus niets te verrekenen.

De kosten van de afkoop of overname van jouw leasecontract zijn mogelijk aftrekbaar, maar waarom is dat en welke voorwaarden gelden daar dan voor? Er staat namelijk in jouw aangifte inkomstenbelasting nergens een vakje waar je deze aftrekpost in kunt vullen. Sterker nog: je mag deze kosten helemaal niet in jouw aangifte inkomstenbelasting aftrekken. Hoe zit het dan wel?

 • Stap 1:

  Je valt onder de bijtelling. Houd je de kilometers bij en rijd je in een bepaald jaar niet meer dan 500 kilometer privé? Dan betaal je geen bijtelling. Betaal je wel een bijtelling, dan kun je verder naar stap 2.

 • Stap 2:

  Je betaalt een eigen bijdrage voor het gebruik van jouw leaseauto.
  Deze eigen bijdrage moet je aan of namens jouw werkgever betalen. Dit kan dus bijvoorbeeld ook de afkoopsom voor jouw leasecontract zijn of de overnamesom voor dat leasecontract.

 • Stap 3:

  De eigen bijdrage moet een bijdrage voor het privégebruik van de auto zijn. Betaal je een eigen bijdrage aan jouw werkgever? Dan kun je de eigen bijdrage aftrekken in de verhouding privékilometers/totaalkilometers per jaar.

Rijd je in totaal 20.000 kilometer waarvan 10.000 privékilometers zijn? Dan kun je dus 50% van jouw eigen bijdrage aftrekken. Zet je het in overleg met jouw werkgever goed op papier? Dan kun je de hele eigen bijdrage van jouw bijtelling aftrekken.

Handige tips:

 1. Jouw werkgever is degene die de eigen bijdrage aftrekt. Dit doet hij of zij door deze met jouw bijtelling te verrekenen via de aangifte loonbelasting.
 2. Jouw werkgever mag de eigen bijdrage alleen verrekenen met de bijtelling als je dat vooraf met hem afspreekt. Jullie moeten dat op papier afspreken.
 3. Maak je deze afspraak, zet dan ook op papier dat dit het een eigen bijdrage voor privégebruik is. Door het woord ‘privégebruik’ erbij te zetten, voorkom je dat je een discussie krijgt over welk deel je af mag trekken (zie onder stap 3).

Goed om te weten is dat jouw werkgever de eigen bijdrage kan verrekenen met jouw bijtelling, maar je krijgt nooit ‘geld terug’. Wanneer de afkoopsom hoger is dan jouw bijtelling kan jouw werkgever dus maar een deel van deze eigen bijdrage verrekenen.

Rekenvoorbeelden

Rekenvoorbeeld 1:

 • Afkoopsom leasecontract 12.000
 • Bijtelling 11.000
 • Te verrekenen: 11.000

Rekenvoorbeeld 2:

 • Afkoopsom leasecontract 12.000
 • Bijtelling 8.900
 • Te verrekenen: 8.900

Het voordeel dat je hierdoor hebt is afhankelijk van jouw inkomstenbelastingtarief.

 

Leasecontract overname en bijtelling - Tabel

 

In deze voorbeelden is jouw netto besparing dus het bedrag dat je hierboven onder ‘tarief’ ziet staan. We hebben hierbij geen rekening gehouden met andere aftrekposten of heffingskortingen. De afkoopsom is hier de enige eigen bijdrage. In de praktijk betaal je misschien nog andere eigen bijdragen voor privégebruik aan jouw baas. Soms moet je de eigen bijdrage ook over een aantal jaren verdelen. In dit artikel zijn we ervan uitgegaan dat de eigen bijdrage in een keer aftrekbaar is.

Waar moet je op letten?

Jouw werkgever verrekent de eigen bijdrage waarschijnlijk per loontijdvak van een maand of vier weken. Het kan voorkomen dat de bijtelling negatief uitkomt, omdat de eigen bijdrage in een van de tijdvakken hoger is dan de bijtelling. Dit veroorzaakt nog geen problemen zolang de bijtelling over het hele kalenderjaar gezien niet negatief uitkomt

De kosten van jouw leasecontract afkopen zijn aftrekbaar

De kosten voor jouw leasecontract afkopen of de overname van jouw leasecontract zijn mogelijk aftrekbaar van de door jou te betalen belasting. Voorwaarde hiervoor is dat je een bijtelling moet betalen en dat dit vastgelegd is in een schriftelijke overeenkomst tussen jou en je werkgever.

Voor meer informatie, de bijzonderheden en de uitzonderingen verwijzen we jou graag naar paragraaf 23.3.7 van het Handboek Loonheffingen van de Belastingdienst. Wil je 100% zekerheid? Neem dan vooraf contact op met de Belastingdienst.